Geschiedenis

Euphonia is ontstaan in 1931 naar het idee van J. van den Muysenbergh, de toenmalige pastoor van de H. Willibrordus Kerk. Hij en meerdere dorpelingen vonden het jammer dat er in Teteringen geen harmonie bestond die kon bijdragen bij Godsdienstplechtigheden of andere feestelijke gelegenheden. Elke keer moest een korps uit de omliggende gemeenten uitgenodigd worden om dit op te vullen, terwijl dat die dorpen vaak nog kleiner dan Teteringen zelf waren. Dit gemis was al grotere tijd, maar wegens financiŽle redenen kwam het er maar telkens niet van. Volgens enkele voorstanders echter konden de financiŽle bezwaren worden opvangen door elk lid entreegeld te laten betalen (f 20,00) en een wekelijkse contributie (f 0,20). Verder werden de overige kosten door donateurs en ereleden (f 2,50 en f 5,00 per jaar) betaald. Dit zou voldoende zijn om alle kosten te kunnen dekken. Dit plan kon alleen doorgaan wanneer de gehele parochie het plan zou goedkeuren, wat dan ook gebeurde in oktober 1931.

De eerste dirigent was A.M. Laro, de bassist van het stafmuziek 6e R.I. In mei 1932 trad de nieuwe harmonie voor de eerste maal naar buiten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaansfeest van het zusterklooster in Teteringen. Het orkest repeteerde in de harmoniezaal (later Zaal 73), speciaal voor het orkest gebouwd. WO-II legde de harmonie stil, maar na de oorlog pakt het orkest de draad weer op met repetities in cafť Polderzicht. In 1954 startten Tinus Pijpers, Piet van Nimwegen en Kees Verschuren een fonds op om een houten muziekkiosk te krijgen. Aannemer J. van Keep bouwde op het terrein van de familie Schoenmakers het houten podium. Later verhuisde het bouwsel naar het Willem Alexanderplein. Tussen 1961 en 1966 kende de harmonie een periode van rust, waarin geen repetities plaatsvonden. Op verzoek van pastoor Willem Oomen start Euphonia weer op 25 augustus 1966. De historie van de harmonie kenmerkt zich ook door deelname aan concoursen.

In 1936 nam Euphonia voor de eerste keer in Culemborg deel aan een concours, met de 1e prijs als resultaat(144 punten). Na de heroprichting nam het orkest vanaf 1968 jaarlijks deel aan het vijfstedenconcours met naast Euphonia, harmonie Terheijden, harmonie Langeweg en harmonie Kunst aan Hett Volk (Breda). Daarnaast nam de harmonie regelmatig deel aan de bondsconcoursen tussen 1969 en 2003 met diverse promotieconcerten naar de 1e afdeling (1972), afdeling uitmuntendheid (1982) en ereafdeling harmonie (1986).


Met dank aan Toon Damen.